RM55.00
Pentaksiran Bilik Darjah - UMS ( UNTUK STUDENT PDPP )
Price RM55.00
Product SKU UMS
Brand UMS Press
Size (L x W x H) 15 cm x 2 cm x 23 cm
Availability In Stock
Quantity
Description
Highlight

x

Author: Vincent Pang, Denis Lajium Year

Published: 2017 UMS Press

ISBN: 978-967-0582-55-9 

Pentaksiran merupakan elemen penting dalam semua proses pengajaran dan pembelajaran. Ia bukan sahaja membantu proses pembelajaran pelajar, malah berupaya meningkatkan keberkesanan pengajaran seseorang pendidik. Aspek utama yang dihuraikan dalam buku ini adalah tentang konsep asas dan amalan yang berkaitan dengan pengujian, pentaksiran dan penilaian dalam pendidikan. Buku ini mengesyorkan panduan lengkap mengenai pelaksanaan pentaksiran termasuklah pembinaan jadual spesifikasi ujian, pembinaan item ujian, pentadbiran ujian, interpretasi skor ujian, analisis item dan pelaporan penilaian. Selain itu, pentaksiran melalui portfolio dan penggunaan teknologi dalam pelaporan penilaian juga dipaparkan dalam buku ini. Dengan laras bahasa yang mudah dan penggunaan rajah, pembaca diharapkan dapat memperoleh sedikit sebanyak pengetahuan dan maklumat yang berguna dalam melaksanakan pentaksiran pembelajaran dan seterusnya meningkatkan kualiti pengajaran. Buku ini sangat sesuai dijadikan rujukan untuk semua pendidik seperti pensyarah, guru dan juga bakal guru di semua institusi pendidikan.

Height 23 cm Width 15 cm Depth 1.0 cm Weight 0.32 kg Year published 2017