Latest Products
Sort by
Show result

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM70.00

Klon Durian Terpilih Malaysia

Terbitan: Penerbit UPM
Muka surat: 139
Tahun: 2008
Penulis: Zawawi Jawahir, Zulkiflee Mohd Kasiran

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya

RM30.00

Buku ini sangat istimewa untuk dimiliki oleh semua pelajar pascasiswazah, pensyarah dan penyelia yang ingin mengetahui perjalanan Fazilah Razali, Nor Tutiaini Ab. Wahib dan Nur Farhana Ramli yang berjaya menamatkan pengajian PhD antara 4 dan 5 Semester. Mereka bertiga berjaya mendapat status GOT (Graduate on Time) selain berjaya mencapai beberapa kejayaan sepanjang bergelar pelajar pascasiswazah. Ketahuilah bagaimana ketiga-tiga ‘angel’ yang menjadi pelajar pascasiswazah separuh masa dengan pembiayaan sendiri di bawah penyeliaan Dr. Othman Talib ini menjalankan tanggungjawab sebagai pelajar pascasiswazah yang berjaya melalui langkah-langkah berikut:

pengurusan masa, keluarga dan kerjaya pemilihan kursus dan tajuk kajian membentuk komuniti pembelajaran profesional penyediaan proposal dan menjalankan kajian mengenali pakar dan membina rangkaian viva voce penulisan dan penerbitan artikel permohonan harta intelek; dan kemenangan dalam pameran dan pertandingan

Terbitan: Penerbit UPM
Muka surat: 186
Penulis: Fazilah Razali, Nor Tutiaini Ab. Wahib, Nur Farhana Ramli, Othman Talib
Tahun terbit: 2019

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya

RM45.00

Perkembangan Kerjaya Teori dan Praktis
Terbitan: Penerbit UPM
Tahun terbit: 2002
Penulis: Sidek Mohd Noah

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya

RM30.00

Publisher: UPM Press/Penerbit UPM
Pages: 148
Author: Abdul Aziz Zakaria
Year Publish: 2020

This book covers an overview of durian cultivation in Malaysia, the Malaysian durian varieties, site selection, pre-planting operation, planting and post planting care, nutrition management, irrigation and drainage, disease control and management, pest control and management, weeds and shrub control, flower and fruit management, harvesting and post-harvest handling, and marketing and export. Over 100 photographs on durian varieties and other topics are included in the book to help readers understand better. Tables, charts and figures are also included for clear understanding of the topics presented. The coverage on site selection, irrigation and drainage for durian orchard is considered extensive and rarely covered in detail by other books on durian. This book is a useful guide for everybody interested in durian cultivation.


Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya

RM68.00

Weight0.344 kg
Dimensions24 × 16.5 × 1 cm
Page:187
Tahun:2005 Penulis Sidek Mohd Noah

Pengujian dan Penilaian dalam Kaunseling: Teori dan Aplikasi ini diilhamkan dan disusun berdasarkan kepakaran dan pengalaman penulis selama dua puluh tahun dalam bidang ini. Antara lain buku ini membentangkan maklumat tentang falsafah dan teori berkaitan ujian psikologi. Turut dibincangkan ialah aplikasi ujian-uijan psikologi yang biasa digunakan kaunselor dan ahli psikologi iaitu uiian personaliti, minat kerjaya, nilai pekerjaan serta beberapa ujian lain yang berkaitan. Buku ini juga memuatkan maklumat profesional dan etika yang berkaitan dengan penggunaan ujian psikologi untuk tujuan praktis oleh para kaunselor dan ahli psikologi. Buku ini sangat berguna kepada kaunselor, ahli psikologi, pelajar universiti, terutama bagi mereka yang mengambil kursus pengujian psikologi, serta pembaca umum yang berminat terhadap aplikasi ujian psikologi, khususnya ujian personaliti, minat kerjaya, nilai pekerjaan, pencapaian dan kecerdasan.


Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya

RM25.00

Buku Analisis Data Kualitatif dengan ATLAS.ti 8 ini memberi tumpuan kepada tiga projek kajian kualitatif sebagai asas memahami aplikasi ATLAS.ti 8 bagi memberikan senario situasi kajian sebenar. Kajian kualitatif sebagaimana kajian kuantitatif juga adalah satu pendekatan yang sangat penting khususnya dalam kajian sains sosial. Kajian ini penting kerana keupayaannya mengupas secara mendalam data subjektif berbentuk seperti temu bual, nota lapangan, rakaman suara, video, foto, dokumen dan online discourse bagi mentafsir pendapat, persepsi dan persetujuan. Computer Aided Qualitative Data Analysis (CAQDAS) merujuk kepada perisian computer untuk menganalisis data kualitatif. Terdapat beberapa contoh CAQDAS di pasaran seperti AS.ti, NVivo, MAXqda, Qualrus dan lain-lain lagi. Buku ini memperkenalkan ATLAS.ti 8 sebagai satu lagi alternatif kepada mereka yang berminat untuk membuat kajian kualitatif dengan perisian ini. ATLAS.ti 8 sebagaimana CAQDAS yang lain dibina untuk membantu penyelidik membongkar secara sistematik kisah di sebalik data kualitatif. Penulis mengekalkan istilah bahasa lnggeris dalam buku ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan memastikan istilah tersebut menepati penggunaannya dalam ATLAS.ti 8 sendiri

Terbitan: Penerbit UPM
Muka surat: 124
Penulis: Othman Talib
Tahun terbit: 2019


Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM38.00

Dewan Bahasa dan Pustaka
2019
Penulis: Tan Siew Poh

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM13.00

UKM Publication

Penyelidikan melibatkan proses dan kaedah sistematik untuk memperoleh pengetahuan baru dalam membantu mencari jalan penyelesaian menagani pemasalahan yang berlaku dalam masyarakat. Buku Penulisan Tesis Kajian Kualitatif dan Kuantitatif ini sesuai digunakan oleh mereka yang terlibat secara lansung dengan penyelidikan sains sosial. Kandungannya boleh dijadikan panduan penting dalam penyediaan laporan penyelidikan yang lengkap. Buku ini mengandungi enam (6) bab yang membincangkan tentang proses tersusun dalam menjalankan penyelidikan iaitu (1) pendahuluan (2) Soratan Literatur (3) Metod Kajian Kualitatif (4) Metod Kajian Kuantitatif (5) Hasil Kajian dan Perbincangan (6) Kesimpulan, Implikasi dan Cadangan. Buku ini ditulis secara terperinci mengikut penyediaan laporan penyelidikan yang jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami bagi membolehkan pembaca melaksanakan penyelidikan dengan teratur dan bersistematik.

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM30.00

#tesis #tugasan #bukubaru


Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM32.00

Talib, Othman (2013) Asas penulisan tesis, penyelidikan & statistik. Universiti Putra Malaysia Press, Serdang, Selangor.

ISBN 9789673443352
Abstract / Synopsis
 

Asas penulisan tesis, penyelidikan dan statistik ini memfokuskan panduan praktikal bagi penulisan tesis yang berkemungkinan terdapat perbezaan daripada yang anda pernah baca dalam buku lain yang seumpamanya. Penulis menggunakan pengalaman beliau ketika mengendalikan bengkel penulisan tesis di hampir semua IPTA untuk dikongsikan dengan pembaca di dalam buku ini. Kekuatan buku ini bergantung pada pengelasan yang diberikan secara mudah berserta d engan contoh yang praktikal. Huraian berserta contoh penulisan sorotan kajian secara kritis yang selama ini menjadi masalah kepada pelajar yang menulis tesis, projek mahupun disertasi turut dikemukakan. Buku ini mengandungi 10 bab yang menggabungkan langkah-langkah daripada persediaan menyiapkan cadangan penyelidikan (proposal), bagaimana kajian dilakukan sehinggalah pembaca difahamkan mengenai asas statistic dalam penyelidikan sains sosial. Gaya penulisan yang digunakan oleh pengarang adalah bahasa yang mudah dan dapat difahami oleh pembaca walaupun berlainan latar belakang pendidikaProses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM58.00

The Mizo collection of colorful covers will shield your razor from splashes so it can stay sharp & clean as a whistle. Easily applied, our suction cup will hold it firmly in place during every shave. The Mizo converts into a terrific travelling case for business trips or pleasure.

Shield your razor from splashes so it can stay sharp & clean as a whistle. Easily applied, our suction cup will hold it firmly in place during every shave.
 

Flip It for Quick and Easy Use

Hassle-free access to your razor. A gentle push or pull is all you need to open & close.

 

PRODUCT DIMENSION

65 x 45 x 40 mm

MATERIAL

ABS / Non-Phthalates PVC

RM14.90

Choose your favorite or a bunch, because when it comes to having fun –one is never enough!

You are going to fall in love with our My Puppy toothbrush cover. This cute canine will help guard your toothbrush from germs, keeping it safe until you’re ready to brush. Make brushing frisky and fun, while this adorable beagle delights your child until the job of cleaning their teeth is done!
 

Good Brushing Companion For Kids

Your child will be giggling all the way to the bathroom just so they can pop their toothbrush out of this cute little beagle. Choose your favorite or a bunch, because when it comes to having fun –one is never enough!

 

PRODUCT DIMENSION

45 x 47 x 77 mm

MATERIAL

ABS / Non-Phthalates PVC

RM17.90

Conveniently compact, hygienically safe storage you can take along with you anytime, anyplace!

Flipper Basic is a perfect toothbrush cover for travel or home use. Conveniently compact, hygienically safe storage you can take along with you anytime, anyplace.

  

PRODUCT DIMENSION

24 x 38 x 43mm

MATERIAL

PS / PP / Non-Phthalates PVC

Conveniently compact, hygienically safe storage you can take along with you anytime, anyplace!

Flipper Basic is a perfect toothbrush cover for travel or home use. Conveniently compact, hygienically safe storage you can take along with you anytime, anyplace. Available in 2 pieces.

 

PRODUCT DIMENSION

24 x 38 x 43mm

MATERIAL

PS / PP / Non-Phthalates PVC

RM6.90

With our wide-eyed 1 minute owl timer brushing is exciting and a whole lot more fun.

With our wide-eyed 1 minute owl timer brushing is exciting and a whole lot more fun. Promoting good brushing habits has never been easier, kids will love turning over our sand timer until all their teeth are clean and their brushing is done. Rotate twice for 2 minutes of pure fun brushing today!

 

PRODUCT DIMENSION

42 x 48 x 81mm

MATERIAL

ABS / K-Resin / Non-Phthalates PVC / Glass Beads

RM23.90