Latest Products
Sort by
Show result

ISBN: 9789834914028
Dewan Bahasa dan Pustaka

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM15.00

ISBN: 9789834914035
Dewan Bahasa dan Pustaka

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM15.00

 ISBN: 9789834914042

RUMUS TATABAHASA BAHASA MELAYU: PEMBENTUKAN KATA DAN EJAAN

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM16.00

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM29.50

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM70.00

Klon Durian Terpilih Malaysia

Terbitan: Penerbit UPM
Muka surat: 139
Tahun: 2008
Penulis: Zawawi Jawahir, Zulkiflee Mohd Kasiran

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya

RM30.00

Buku ini sangat istimewa untuk dimiliki oleh semua pelajar pascasiswazah, pensyarah dan penyelia yang ingin mengetahui perjalanan Fazilah Razali, Nor Tutiaini Ab. Wahib dan Nur Farhana Ramli yang berjaya menamatkan pengajian PhD antara 4 dan 5 Semester. Mereka bertiga berjaya mendapat status GOT (Graduate on Time) selain berjaya mencapai beberapa kejayaan sepanjang bergelar pelajar pascasiswazah. Ketahuilah bagaimana ketiga-tiga ‘angel’ yang menjadi pelajar pascasiswazah separuh masa dengan pembiayaan sendiri di bawah penyeliaan Dr. Othman Talib ini menjalankan tanggungjawab sebagai pelajar pascasiswazah yang berjaya melalui langkah-langkah berikut:

pengurusan masa, keluarga dan kerjaya pemilihan kursus dan tajuk kajian membentuk komuniti pembelajaran profesional penyediaan proposal dan menjalankan kajian mengenali pakar dan membina rangkaian viva voce penulisan dan penerbitan artikel permohonan harta intelek; dan kemenangan dalam pameran dan pertandingan

Terbitan: Penerbit UPM
Muka surat: 186
Penulis: Fazilah Razali, Nor Tutiaini Ab. Wahib, Nur Farhana Ramli, Othman Talib
Tahun terbit: 2019

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya

RM45.00

Perkembangan Kerjaya Teori dan Praktis
Terbitan: Penerbit UPM
Tahun terbit: 2002
Penulis: Sidek Mohd Noah

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya

RM30.00

Publisher: UPM Press/Penerbit UPM
Pages: 148
Author: Abdul Aziz Zakaria
Year Publish: 2020

This book covers an overview of durian cultivation in Malaysia, the Malaysian durian varieties, site selection, pre-planting operation, planting and post planting care, nutrition management, irrigation and drainage, disease control and management, pest control and management, weeds and shrub control, flower and fruit management, harvesting and post-harvest handling, and marketing and export. Over 100 photographs on durian varieties and other topics are included in the book to help readers understand better. Tables, charts and figures are also included for clear understanding of the topics presented. The coverage on site selection, irrigation and drainage for durian orchard is considered extensive and rarely covered in detail by other books on durian. This book is a useful guide for everybody interested in durian cultivation.


Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya

RM68.00

Weight0.344 kg
Dimensions24 × 16.5 × 1 cm
Page:187
Tahun:2005 Penulis Sidek Mohd Noah

Pengujian dan Penilaian dalam Kaunseling: Teori dan Aplikasi ini diilhamkan dan disusun berdasarkan kepakaran dan pengalaman penulis selama dua puluh tahun dalam bidang ini. Antara lain buku ini membentangkan maklumat tentang falsafah dan teori berkaitan ujian psikologi. Turut dibincangkan ialah aplikasi ujian-uijan psikologi yang biasa digunakan kaunselor dan ahli psikologi iaitu uiian personaliti, minat kerjaya, nilai pekerjaan serta beberapa ujian lain yang berkaitan. Buku ini juga memuatkan maklumat profesional dan etika yang berkaitan dengan penggunaan ujian psikologi untuk tujuan praktis oleh para kaunselor dan ahli psikologi. Buku ini sangat berguna kepada kaunselor, ahli psikologi, pelajar universiti, terutama bagi mereka yang mengambil kursus pengujian psikologi, serta pembaca umum yang berminat terhadap aplikasi ujian psikologi, khususnya ujian personaliti, minat kerjaya, nilai pekerjaan, pencapaian dan kecerdasan.


Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya

RM25.00

Buku Analisis Data Kualitatif dengan ATLAS.ti 8 ini memberi tumpuan kepada tiga projek kajian kualitatif sebagai asas memahami aplikasi ATLAS.ti 8 bagi memberikan senario situasi kajian sebenar. Kajian kualitatif sebagaimana kajian kuantitatif juga adalah satu pendekatan yang sangat penting khususnya dalam kajian sains sosial. Kajian ini penting kerana keupayaannya mengupas secara mendalam data subjektif berbentuk seperti temu bual, nota lapangan, rakaman suara, video, foto, dokumen dan online discourse bagi mentafsir pendapat, persepsi dan persetujuan. Computer Aided Qualitative Data Analysis (CAQDAS) merujuk kepada perisian computer untuk menganalisis data kualitatif. Terdapat beberapa contoh CAQDAS di pasaran seperti AS.ti, NVivo, MAXqda, Qualrus dan lain-lain lagi. Buku ini memperkenalkan ATLAS.ti 8 sebagai satu lagi alternatif kepada mereka yang berminat untuk membuat kajian kualitatif dengan perisian ini. ATLAS.ti 8 sebagaimana CAQDAS yang lain dibina untuk membantu penyelidik membongkar secara sistematik kisah di sebalik data kualitatif. Penulis mengekalkan istilah bahasa lnggeris dalam buku ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan memastikan istilah tersebut menepati penggunaannya dalam ATLAS.ti 8 sendiri

Terbitan: Penerbit UPM
Muka surat: 124
Penulis: Othman Talib
Tahun terbit: 2019


Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM38.00

Dewan Bahasa dan Pustaka
2019
Penulis: Tan Siew Poh

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM13.00